Available courses

Projectmatig werken helpt om mensen en middelen beter te benutten en goed om te gaan met veranderingen. Met een goed inzicht in methodes en technieken en gericht aanleren van de belangrijkste vaardigheden voelt u zich veel beter thuis in een projectcontext.

Inleiding. Over processen, componenten en technieken
Hoe een project opstarten, intern verkopen en initiëren?
Projecten plannen: planningstechnieken en nut van plannen die niet uitkomen.
Projecten uitvoeren, sturen en aanpassen
Projecten afsluiten.

Softwareproducten horen aan de kwaliteitsverwachtingen te voldoen. Als verantwoordelijken voor software-ontwikkelingsprojecten kunnen we afwachten tot we feedback krijgen van de gebruikers en dan kort op de bal spelen en defecten snel oplossen. Maar van een dergelijke benadering is bewezen dat ze niet alleen tot veel frustratie of erger leidt, maar ook veel duurder is dan methodes die zo vroeg mogelijk in de ontwikkelingscyclus voor de nodige kwaliteit zorgen. Daarenboven toont de praktijk aan dat bij een gemiddeld software-ontwikkelingsproject 1/3 van de tijd naar analyse gaat, 1/3 naar ontwikkeling en 1/3 naar testen. Een goed doordachte testaanpak is dus op zijn plaats. Testen is een vak.

Er is nood om op een praktische en pragmatische manier de kennis en de vaardigheden aan te leren die bij testen, testanalyse en testmanagement nodig zijn. Deze cursus biedt het noodzakelijke overzicht en praktische toepassingen.

Voorzetting na de Python-basis-opleiding

 • Geavanceerde programmeertechnieken in Python
 • Software Engineering in Python
 • Data Scienced met behulp van Python
 • Cloud native Python software
 • AI en Deep Learning in Python

Programmeren is de competentie van de toekomst. De opleiding Python speelt hierop in.

Daarnaast is Python ook de ideale taal voor beginnende programmeurs. Het wordt dan ook veel gebruikt in "start to code" trainingen.

Programmeren is de competentie van de toekomst. De opleiding Python speelt hierop in.

Daarnaast is Python ook de ideale taal voor beginnende programmeurs. Het wordt dan ook veel gebruikt in "start to code" trainingen.

Waarom deze opleiding?

Drupal is een vrij, open broncode Content Management Systeem (CMS). Als u of uw klanten nood hebben aan een website waarvan de inhoud regelmatig verandert en die al dan niet blog gebaseerd is, bent u geholpen met een CMS. Met een Drupal CMS maakt u een goede keuze, want u bevindt zich in het gezelschap van premier Leterme (www.premier.be), Hillary Clinton (www.votehillary.org/CMS), Greenpeace (www.greenpeace.org.uk), Radio Donna (www.donna.be), Filip Kowlier (www.filipkowlier.be), Novell (www.novell.com/communities) en vele andere grote en kleinere sites.

Bovendien is Drupal Belgisch: Dries Buytaert ontwikkelde er de basis van +/- 8 jaar geleden en zit nog steeds in de rol van “permanent core committer”. Drupal is een elegant ontworpen, goed gesupporteerd en flexibel platform dat iedereen kan gebruiken om zijn eigen website te creëren. U hoeft niet langer op uw website-expert te wachten: met Drupal kunt u het voortaan bijna allemaal zelf en zonder dat u er iets voor moet kopen. Wat u nodig hebt is enige kennis om te starten en verder wat oefening.

Drupal is geschreven in PHP en werkt met een MySQL- of PostgreSQL-database. Drupal zorgt voor een unieke manier om groepen gebruikers toe te laten de site te bewerken, gebruikers- en zoekmachine -vriendelijke urls, een uitgebreid aanbod van modules om de functionaliteit van het basissysteem uit te breiden, personaliseringsmogelijkheden, rolgebaseerde authorisatie, doorzoekmogelijkheden en nog veel meer.

Korte inhoud

Inleiding. Wat is een content management system (CMS)? Wat is Drupal? Historiek.

Installatie van Drupal en de software waar het afhankelijk van is: Apache, MySQL en PHP

Bouwen en bijwerken van een webapplicatie in Drupal

Drupal beveiligen en toegangsbeheer

Aantrekkelijke en functionele gebruikersinterfaces met Drupal “themes”

Deployment en beheer van een Drupal site

* Waar komt Java vandaan?
* Klassen en objecten: een begin
* Javadoc-Documentatie
* Klassen en objecten: de praktijk
* IDE's en Eclipse => IntelliJ
* Kennismaken met UML
* Variabelen
* Een GUI bouwen in IntelliJ
* Besturingsstructuren en booleans
* Arrays
* Debugging in IntelliJ
* Methoden
* Testen met Junit, makkelijk in IntelliJ
* Statische elementen en constanten
* Inkapseling
* Overerving
* Abstracte klassen en interfaces
* Polymorfisme
* Foutafhandeling
* Packages en jar-bestanden                          

Vele mensen met een goede business-achtergrond zijn in staat om de nodige vaardigheden te ontwikkelen om de rol van analist met succes in te vullen. Deze opleiding geeft je een uitgebreide inleiding.

Met analyse diepen we een met ICT op te lossen probleem verder uit. Eerst en vooral moeten we naar de business context kijken waarin het probleem zich stelt en het probleem bekijken zonder dat we al een software-product als oplossing voor ogen hebben. Vervolgens kunnen we één of meerdere oplossingsscenario's bekijken, waarvoor we het probleem verder fuctioneel analyseren en we beschrijven wat de software-oplossing verwacht wordt te doen.

Een business- en/of functioneel analist heeft een tijdloos en gevarieerd takenpakket. Daarenboven zijn de nodige soft-skill vaardigheden ook van belang. Ook hier heeft deze opleiding aandacht voor.

Breid uw PHP kennis aan met meer geavanceerde concepten. Van kandidaat-cursisten wordt verwacht dat ze de concepten uit de cursus "Programmeren met PHP/MySQL" onder de knie hebben.    

Wat biedt deze opleiding mij?

 • PHP gebruiken in Netbeans
 • Debugging, testing en source code management
 • JQUery, Ajax en PHP  
 • MVC Frameworks voor PHP: CodeIgniter, CakePHP, ...          
 • PHP en security
 • Bestandsmanipulatie vanuit PHP + pdf's creëren vanuit PHP
 • Geavanceerde objectgeoriÎnteerde programmering in PHP
 • Geavanceerde MySQL-concepten: prepared statements, stored procedures, indexering, transacties
 • Sessies: file- en database gebaseerd, geauthenticeerde sessies
 • Extensies schrijven voor bekende PHP-toepassingen       
Leer hoe u een databasegestuurde website opzet met PHP en MySQL
 1. Zet uw eigen Linux-Apache-MySQL-PHP (LAMP) of Windows-Apache-MySQL-PHP (WAMP) platform op.
 2. Leer web-programmeren met PHP.
 3. Organiseer en gebruik MySQL als database.
 4. Combineer PHP en MySQL om databasegestuurde websites te maken.
 5. En dit alles met gepaste aandacht voor beveiliging.