Breid uw PHP kennis aan met meer geavanceerde concepten. Van kandidaat-cursisten wordt verwacht dat ze de concepten uit de cursus "Programmeren met PHP/MySQL" onder de knie hebben.    

Wat biedt deze opleiding mij?

  • PHP gebruiken in Netbeans
  • Debugging, testing en source code management
  • JQUery, Ajax en PHP  
  • MVC Frameworks voor PHP: CodeIgniter, CakePHP, ...          
  • PHP en security
  • Bestandsmanipulatie vanuit PHP + pdf's creëren vanuit PHP
  • Geavanceerde objectgeoriÎnteerde programmering in PHP
  • Geavanceerde MySQL-concepten: prepared statements, stored procedures, indexering, transacties
  • Sessies: file- en database gebaseerd, geauthenticeerde sessies
  • Extensies schrijven voor bekende PHP-toepassingen