Vele mensen met een goede business-achtergrond zijn in staat om de nodige vaardigheden te ontwikkelen om de rol van analist met succes in te vullen. Deze opleiding geeft je een uitgebreide inleiding.

Met analyse diepen we een met ICT op te lossen probleem verder uit. Eerst en vooral moeten we naar de business context kijken waarin het probleem zich stelt en het probleem bekijken zonder dat we al een software-product als oplossing voor ogen hebben. Vervolgens kunnen we één of meerdere oplossingsscenario's bekijken, waarvoor we het probleem verder fuctioneel analyseren en we beschrijven wat de software-oplossing verwacht wordt te doen.

Een business- en/of functioneel analist heeft een tijdloos en gevarieerd takenpakket. Daarenboven zijn de nodige soft-skill vaardigheden ook van belang. Ook hier heeft deze opleiding aandacht voor.