Softwareproducten horen aan de kwaliteitsverwachtingen te voldoen. Als verantwoordelijken voor software-ontwikkelingsprojecten kunnen we afwachten tot we feedback krijgen van de gebruikers en dan kort op de bal spelen en defecten snel oplossen. Maar van een dergelijke benadering is bewezen dat ze niet alleen tot veel frustratie of erger leidt, maar ook veel duurder is dan methodes die zo vroeg mogelijk in de ontwikkelingscyclus voor de nodige kwaliteit zorgen. Daarenboven toont de praktijk aan dat bij een gemiddeld software-ontwikkelingsproject 1/3 van de tijd naar analyse gaat, 1/3 naar ontwikkeling en 1/3 naar testen. Een goed doordachte testaanpak is dus op zijn plaats. Testen is een vak.

Er is nood om op een praktische en pragmatische manier de kennis en de vaardigheden aan te leren die bij testen, testanalyse en testmanagement nodig zijn. Deze cursus biedt het noodzakelijke overzicht en praktische toepassingen.